Rekrutacja

Przewidywany okres realizacji rekrutacji Uczestników do projektu to:

 • I – III 2020 (edycja I)
 • XII 2020 – II 2021 (edycja II)

W ramach prowadzonych naboru wyłonionych zostanie 96 uczestników.

 • Etap I – Weryfikacja formalna formularzy rekrutacyjnych,
 • Etap II – Rozmowa z doradcą zawodowym,
 • Etap III – Kwalifikacja do udziału w projekcie

Kryteria formalne:

 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – oświadczenie
 • osoba zamieszkująca na terenie województwa łódzkiego – dane z formularza
 • osoby w wieku 18 – 64 lat – dane z formularza
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności – kopia orzeczenia.

Kryteria premiujące

 • osoby zagrożone wielokrotnym wykluczeniem społecznym
 • osoby korzystające z PO PŻ
 • osoby z niepełnosprawnością znaczną, umiarkowaną, intelektualną lub sprzężoną
 • kobiety