Slide One

Aktywni mogą więcej!

O projekcie:

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lat z terenu woj. Łódzkiego w terminie 01.01.2020 – 30.11.2021.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno zawodowej 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 58 K i 38 M) w wieku 18-64 lat z terenu woj. łódzkiego w  tym 50% to osoby niepełnosprawne.

– 48 os. osoby bierne zawodowo

– 48 os. osoby bezrobotne

należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
 • Zamieszkujące teren woj. Łódzkiego
 • Wiek 18-64 lat
 • Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności
 • Osoby zagrożone wielokrotnym wykluczeniem społecznym
 • Osoby korzystające z PO PŻ
 • Osoby z niepełnosprawnością znaczną, umiarkowaną, intelektualną, lub sprzężoną
 • Kobiety

Udział w projekcie gwarantuje:

 • Indywidualna diagnoza uczestników
 • Aktywizacja społeczno zawodowa –  Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych, Grupowy Trening Rozwoju Interpersonalnego, spotkania z prawnikiem
 • Szkolenia zawodowe i uzyskanie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych
 • 3-miesięczne staże zawodowe i pośrednictwo pracy
 • Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnoprawności
 • Stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdów

Efekty projektu:

Projekt będzie realizował indywidualne i kompleksowe ścieżki wsparcia dla uczestników w wyniku czego 32 osoby zostaną zaktywizowane a 21 osób podejmie zatrudnienie.

Całkowita wartość projektu

1 360 408,76 zł

Kwota dofinansowania projektu

1 224 367,87 zł